Vår mission

JarVisT har specialiserat sig för projektledning från lokala utvecklingsprojekt till avancerade internationella projekt med medverkande från offentliga och privata organisationer från flera olika länder.  

JarVisT har även haft projektledarrollen vid tekniska projek. Vi ser till att underleverantörer med rätt kunskap och rätt bemanning är på plats och genomför dokumenterade och kvalitetssäkrade uppdrag enligt projektplan.

JarVisT medarbetare har haft ansvar för nyföretagandeprocesser och företagsutveckling i norra Sverige sedan 1997

JarVisT har även egna föreläsningar i inom; projektledarskap, företagets utveckling av marknad och administration.  JarVisT har bland annat medverkat inom Europeiska unionens Horizon 2020 program; SME initiativet samt lokala Leader program.

JarVisT produkter är etablering av vintersim och vakpoesi i Skellefteåälven samt teknisk/praktiskt genomförande av issimtävling i Uganda Jinja.

JarVisT jobbar i TEAM med andra specialister och har direkta kontakter förutom de i offert angivnas specialister även med specialister exempelvis Tyskland Storbritannien samt nordiska länder som Finland och Norge.

JarVisT då du vill hitta nya spår .