Projektvärlden Från idè till slutredovisning

Vi hjälper organisationer från projektidé till att slutredovisning.

Idefas Första tankarna vad ska göras, hur skriver vi, budget och andra ekonomiska frågor.

Projektansökan Budget förväntade resultat tillvägagångssätt och bilagor.

Projekgenomförande Vad har vi fått pengar till för, vad ska rapporteras och när kan vi rekvirera pengar.

Slutredovisning Hur ska projektet slutrapporteras.

JarVisT är med som projektkompetens från projektets början till slut.